Baggrund

Hans Rosager blev født i Gudme i 1909, hvor hans forældre havde en gård. I 1930 rejste han som 21-årig til USA som emigrant.
Hans Rosager boede en stor del af sit liv i USA, men bevarede hele tiden tilknytningen til Danmark og især bevarede han sin store interesse for den folkelige gymnastik og ikke mindst interessen for Gymnastikhøjskolen i Ollerup og det arbejde, der blev gjort der.

Da Hans Rosager fik lyst til at arrangere gymnastikture, havde han to betænkeligheder derved, nemlig at han aldrig selv havde rejst som gymnast og ej heller  været på Ollerup Gymnastikhøjskole.
I vinteren 63-64 fik Hans Rosager lov til at være med til gymnastikleder-uddannelsen på Ollerup, og det var en stor glæde for ham.

Tilbage i 1958 arrangerede Hans Rosager som formand for den danske forening i Oakland en opvisning med et gymnastikhold ledet af Poul Clausen. Det blev en stor succes og det ansporede Hans Rosager til i sin pensionisttid at arrangere opvisningsrejser primært for danske repræsentationshold. I tiden 1970 – 1983 rejste han med 13 hold.

De sidste år boede Gretha og Hans Rosager i Skårup på Fyn. I februar 2012 døde Gretha Rosager

Ved sin død i 1989 testamenterede Hans Rosager en del af sin formue til "Fonden efter Hans Rosager", med det formål at støtte gymnastikrejser til USA. Fonden blev registreret i USA og en del af den var i fast ejendom. Derfor blev det først muligt for fonden at udlodde penge i 2002, 13 år efter Hans Rosagers død.

Selv om fondens formål er at støtte gymnastikrejser til USA, var fondsbestyrelsen ikke i tvivl om, at det bedste minde der kan sættes over "Fonden efter Hans Rosager" er at få navnet på en plade i Gymnastikhøjskolen i Ollerups nye bygning. Derfor har fonden med stor glæde ydet bidrag til det nye byggeri.