Fremtiden

Ifølge fondsvedtægterne skal samtlige fondens midler være udloddet senest 31. december 2015 -

Derfor udbetales ikke flere midler til gymnastikhold